ریف کلسیم سیچم (سیکم)

در حال آماده سازی
ریف کلسیم

اطلاعات کلی:

ریف کلسیم محصولی غلیظ از ترکیبات کلسیم برای حفظ سطح کلسیم در اقیانوس های مرجانی است که در ضمن پی اچ آب را تحت تاثیر نخواهد گذاشت. ترکیب پُلی گلوکونات که در این محصول موجود است مزایای متعددی دارد، از جمله باعث افزایش کلسیم در سیستم می شود و منبعی سرشار از انرژی قابل جذب برای متابولیسم و رشد مرجان هاست. همچنین این ترکیب باعث جلوگیری از رسوب کلسیم و کاهش سختی می گردد. پلی گلوکونات فاقد نیتروژن و فسفر است، در نتیجه به رشد جلبک در آکواریوم های مرجانی نمی انجامد.
محصول ریف کلسیم در واقع از کلسیم ارگانیک زنجیری به جای کلسیم یونی استفاده می کند. وقتی یک مرجان، مولکولی را در بافت خود جذب می کند، صرف نظر از اندازه ی مولکول انرژی ثابتی مصرف می شود. اما اگر مولکول باردار باشد انرژی بیشتری مورد نیاز است. به خاطر همین موضوع، وقتی مولکول های بدون بار ریف کلسیم جذب مرجان می شوند انرژی کمتری برای جذب و متابولیسم کربوهیدرات و کلسیم صرف می شود. در نتیجه مرجان ها می توانند در محیطی با سطح کلسیم پایین تر همچنان غذای مورد نیاز خود را تامین کنند و نیاز به سطح بالاتر کلسیم نخواهند داشت.
شما می توانید از ریف کلسیم به تنهایی استفاده کنید ولی در مواقع کاهش شدید کلسیم در سیستم می توانید در کنار آن از مکمل های کلسیم یونی مانند ریف کامپلیت و ریف ادوانتج کلسیم استفاده کنید.
- منبع مایع کلسیم ارگانیک
- حفظ سطح کلسیم و تسریع رشد مرجانی
- غلظت بالا (50000 میلی گرم/لیتر)

آنالیز محصول و عناصر تشکیل دهنده:

کلسیم: 50 میلی گرم در هر 1 گرم محصول

دستورالعمل:

هر دو هفته یک بار 5 میلی لیتر از محصول را به ازای هر 80 لیتر آب آکواریوم استفاده کنید. شما می توانید دوز استفاده را پس از مشاهده ی پاسخ مرجان ها تغییر دهید اما این دوز نباید بیشتر از روزانه 15 میلی لیتر به ازای هر 80 لیتر شود. هر 5 میلی لیتر (ظرفیت درب محصول) باعث افزایش غلظت کلسیم به میزان 3 میلی گرم/لیتر می گردد.
نکته:
در صورتی که از این محصول برای تامین کلسیم سیستم استفاده می کنید سطح کلسیم 380 میلی گرم/لیتر در آب آکواریوم کافی است.

نظر شما؟