مارین بافر سیچم (سیکم)

در حال آماده سازی
مارین بافر

اطلاعات کلی:

مارین بافر محصولی از شرکت سیکم است که پی اچ آب را تا 8.3 افزایش می دهد. این محصول حتی در صورت استفاده ی بیش از حد پی اچ را بالاتر از 8.3 نخواهد برد. مارین بافر حاوی سدیم، منیزیم، کلسیم، اسرونتیوم، نمک های کربنات پتاسیم، بی کربنات، کلورید، سولفات و بورات است.
سختی کل در واقعا میزان سه یون موجود در سیستم است: کربنات، بی کربنات و بورات. در آب شور، بی کربنات پی اچ را به سمت 7.8 می برد، کربنات به سمت 9.1 و بورات به سمت 9.5 یا بیشتر. به خاطر شیمی سیستم های بافر، هر چقدر پی اچ آب به پی کی بافر نزدیک تر باشد، پی اچ سخت تر تغییر می کند. بنابراین اگر بافری طراحی شود که پی اچ را به سمت 8.3 می برد، هر چقدر بیشتر از این بافر استفاده کنید پی اچ پایدار تر می شود. این ساز و کار در واقع فلسفه ی مارین بافر است؛ محصولی که پی اچ را به سمت 8.3 می برد و در همان نقطه حفظ می کند.
- افزایش پی اچ و حفظ آن در عدد 8.3 در تمامی آکواریوم های آب شور
- بی خطر برای آکواریوم های مرجانی
- حاوی بورات برای پایداری بیشتر
- حاوی منیزیم برای جلوگیری از ته نشینی

دستورالعمل:

به ازای هر 80 لیتر آب 5 گرم (1 قاشق چای خوری سر خالی) از این محصول را در یک لیوان آب شیرین حل کنید و به آب آکواریوم اضافه کنید. می توانید برای دوزینگ دقیق تر از قاشق دیجیتال سیکم نیز استفاده کنید. این دوز همچنین سختی را به میزان 1 میلی اکی والان/لیتر افزایش می دهد. این دوز را هر روز تکرار کنید تا به پی اچ 8.3 دست پیدا کنید. این کار بسته به پی اچ اولیه و سختی آب ممکن است از یک روز تا یک هفته به طول انجامد. پس از آن که به پی اچ مورد نظر رسیدید، هر دو هفته یک بار و یا به صورت ماهانه استفاده کنید تا پی اچ 8.3 حفظ شود.
اگر این شیوه پاسخگو نبود، ایراد را باید در عواملی مانند شلوغی بیش از حد آکواریوم، غذادهی بیش از حد یا دیگر عوامل ضعیف آب آکواریوم جست و جو کرد.
اگر آکواریوم شما از لحاظ یونی متعادل باشد، مارین بافر آب را زیاد کدر نمی کند، به خاطر همین اگر بعد از اضافه کردن مارین بافر آب بسیار کدر شد و تا 15 دقیقه از بین نرفت سیستم شما تعادل یونی ندارد و قبل از ادامه ی استفاده از این محصول آب آکواریوم باید عوض شود.
استفاده ی مداوم باعث افزایش تاثیر این محصول می گردد.
مستقیما به همراه مکمل های کلسیم، منیزیم و یا استرونتیوم استفاده نشود.

نظر شما؟