ریف ادوانتج منیزیم سیچم (سیکم)

در حال آماده سازی
ریف ادوانتج منیزیم

اطلاعات کلی:

کمبود شدید منیزیم در آب (کمتر از 800 میلی گرم/لیتر) می تواند به کاهش پی اچ آب منجر شود. از دلایل اصلی کمبود منیزیم در سیستم می توان به استفاده بیش از حد از آب آهک (کالک واسر)، افزودنی های کربنات دار، یا کمبود نمک آکواریوم اشاره کرد. برای مثال کالک واسر باعث رسوب منیزیم به صورت منیزیم هیدروکسید می شود و کربنات، منیزیم را به رسوب منیزیم کربنات تبدیل می کند. این فعل و انفعالات شیمیایی به آن معناست که منیزیم موجود در آب کاهش می یابد و در کف آب ته نشین می شود. از این دو رسوب، منیزیم هیدروکسید مشکل ساز تر است چرا که به شدت نامحلول است. در واقع وقتی که منیزیم به صورت منیزیم هیدروکسید رسوب می کند دیگر به هیچ وجه در آب محلول نمی شود. از طرفی منیزیم کربنات ممکن است دوباره در آب حل شود ولی این فرآیند به کندی رخ می دهد و عملا کمکی به کمبود منیزیم در آب نمی کند.
ریف ادوانتج منیزیم تولید کمپانی سیچم (سیکم) در واقع محلولی فوق العاده غلیظ از منیزیم، کلورید و نمک های سولفات است که برای بازسازی غلظت از دست رفته ی منیزیم در آب طراحی شده است و بر غلظت یونی و غلظت آمونیاک تاثیری ندارد.

- منبعی سرشار و غلیظ از منیزیم با تعادل یونی
- فاقد آمونیاک
- حفظ تعادل یونی آب

آنالیز محصول و عناصر تشکیل دهنده:

منیزیم (در هر گرم): 80 میلی گرم

دستورالعمل:

ساده:
هر هفته دو بار به ازای هر 80 لیتر آب آکواریوم 5 گرم (یک قاشق چای خوری) از این محصول را در 250 میلی لیتر آب شیرین حل کنید و به آکواریوم اضافه کنید. همچنین برای دوزینگ دقیق می توانید از قاشق دیجیتال سیچم (سیکم) استفاده کنید.

پیشرفته:
غلظت منیزیم آب را تست کنید و سپس از دستورالعمل ساده استفاده کنید تا به غلظت بین 1200 تا 1350 میلی گرم/لیتر دست پیدا کنید. هر 5 گرم از این محصول غلظت منیزیم را در 80 لیتر آب به میزان 5 میلی گرم/لیتر افزایش می دهد. دوز استفاده را می توانید بر اساس مشاهدات خود و تجربه ی شخصی اندکی تغییر دهید اما نباید از روزانه 25 گرم به ازای هر 80 لیتر بیشتر استفاده کنید.

تخصصی:
پس از تعیین نرخ مصرف منیزیم، یک سیستم قطره ای مداوم ایجاد کنید و از فرمول زیر برای تعیین میزان مورد نیاز از محصول استفاده کنید:
m=vm/80
در این فرمول m میزان مورد نیاز از محصول به گرم، v حجم آب آکواریوم به لیتر و m میزان افزایش منیزیم به میلی گرم/لیتر است. برای مثال اگر می خواهید غلظت منیزیم را در یک تانک 200 لیتری به میزان 10 میلی گرم/لیتر افزایش دهید باید به میزان (200x10)/80 معادل 25 گرم از این محصول را به تدریج و طبق دوز پیشنهادی به آب آکواریوم اضافه کنید.
نکات:
- از این محصول بیش از حد تجویز شده استفاده نکنید چرا که منیزیم بیش از حد باعث از دست رفتن سختی آب می گردد.
- این محصول را به طور مستقیم با مکمل های کربنات ترکیب نکنید. بهتر است این مکمل ها در روزهای دیگر و یا لااقل 30 دقیقه بعد از این محصول استفاده شوند.
- این محصول ممکن است کمی در آب لخته شود اما لخته ها به راحتی می شکنند و از تاثیر این محصول کاسته نمی شود.

نظر شما؟