ریف ادوانتج کلسیم سیچم (سیکم)

در حال آماده سازی
ریف ادوانتج کلسیم

اطلاعات کلی:

ریف ادوانتج کلسیم تولید شرکت سیچم (سیکم) ترکیبی غیر اسیدی از یون کلسیم است که به بازسازی و حفظ غلظت کلسیم در آب آکواریم کمک می کند. کلسیم و کربنات از جمله موادی هستند که برای رشد مرجان ها اهمیت حیاتی دارند. چنانچه هر کدام از این مواد کاهش یابند رشد مرجان ها متوقف می شود و سلامت آن ها تهدید می شود. این محصول همچنین حاوی مقادیر متناسبی از منیزیم و استرونتیوم است تا غلظت این دو ماده نیز در کنار کلسیم حفظ شود.
- پودر غلیظ کلسیم یونی
- حفظ غلظت منیزیم و استرونتیوم

آنالیز محصول و عناصر تشکیل دهنده:

در هر گرم از محصول:
کلسیم: 335 - 347 میلی گرم
منیزیم: 17 میلی گرم
استرونتیوم: 0.34 میلی گرم

دستورالعمل:

ساده:
هر هفته دو بار به ازای هر 150 لیتر آب آکواریوم 5 گرم (یک قاشق چای خوری) از این محصول را در 250 میلی لیتر آب شیرین حل کنید و به آکواریوم اضافه کنید. هر دو هفته یک بار غلظت کلسیم را در آب آکواریوم تست کنید و در صورت نیاز این دوز را تغییر دهید. همچنین برای دوزینگ دقیق تر می توانید از قاشق دیجیتال سیچم (سیکم) استفاده کنید.

پیشرفته:
غلظت کلسیم آب را تست کنید و سپس از دستورالعمل ساده استفاده کنید تا به غلظت بین 380 تا 420 میلی گرم/لیتر دست پیدا کنید. هر 5 گرم از این محصول غلظت کلسیم را در 150 لیتر آب به میزان 12 میلی گرم/لیتر افزایش می دهد. دوز استفاده را می توانید بر اساس مشاهدات خود و تجربه ی شخصی اندکی تغییر دهید اما نباید از روزانه 10 گرم به ازای هر 150 لیتر بیشتر استفاده کنید.

تخصصی:
پس از تعیین نرخ مصرف کلسیم، یک سیستم قطره ای مداوم ایجاد کنید و از فرمول زیر برای تعیین میزان مورد نیاز از محصول استفاده کنید:
m=vc/400
در این فرمول m میزان مورد نیاز از محصول به گرم، v حجم آب آکواریوم به لیتر و c میزان افزایش کلسیم به میلی گرم/لیتر است.
نکات:
- از این محصول بیش از حد تجویز شده استفاده نکنید چرا که کلسیم بیش از حد باعث از دست رفتن سختی آب می گردد.
- این محصول را به طور مستقیم با مکمل های کربنات ترکیب نکنید. بهتر است این مکمل ها در روزهای دیگر و یا لااقل 30 دقیقه بعد از این محصول استفاده شوند.

نظر شما؟