آکوا بلو اسپشیال ای تی آی

در حال آماده سازی
آکوا بلو اسپشیال

اطلاعات کلی:

این محصول از کمپانی ای تی آی ترکیبی از خصوصیات طیف کامل نور به همراه رنگ آبی تشدید شده برای رسیدن به دمای رنگی 15000 درجه ی کلوین می باشد. شما می توانید از این لامپ به تنهایی و یا در کنار لامپ های بلو پلاس، پرپل پلاس، ترو آکتنیک و یا دیگر لامپ های مکمل تی 5 استفاده کنید.

سایر تصاویر:

# #

نظر شما؟