عناصر کم نیاز کورالن زاکت

در حال آماده سازی
عناصر کم نیاز

اطلاعات کلی:

این محصول کورالن زاکت حاوی انواع مواد معدنی مورد نیاز موجودات آکواریوم است و به خصوص در مرجان های سنگی باعث افزایش رشد می گردد.
لطفا توجه داشته باشید که از این محصول نباید به همراه محصولات زئو-ویت استفاده کنید. چنانچه قصد دارید به سیستم زئو-ویت محلولی از عناصر کم نیاز اضافه کنید از محصول زئو-اسپر 2 تولید همین کمپانی استفاده کنید.

دستورالعمل:

به ازای هر 200 لیتر آب آکواریوم روزانه 3 میلی لیتر از این محصول استفاده کنید.

نظر شما؟