کورال ویتالایزر کورالن زاکت

در حال آماده سازی
کورال ویتالایزر

اطلاعات کلی:

این غذای مرجان در واقعی مایعی غلیظ حاوی عناصر مایع و جامد است که غذای مرجان های اس پی اس و چندین گونه از مرجان های نرم را تامین می کند. این محصول همچنین فسفات و نیترات آب را افزایش نمی دهد.
نتایج اولیه بعد از 7 الی 10 روز قابل مشاهده است و زمانی که مرجان ها به این غذا عادت کنند شاهد بزرگ شدن پولیپ ها خواهید بود. علاوه بر این، کورال ویتالایزر رنگ های درخشان و طبیعی مرجان ها را به آن ها باز می گرداند و به رشد آن ها کمک می کند.

دستورالعمل:

به ازای هر 100 لیتر آب، روزانه 1 الی 3 قطره (بسته به تراکم مرجان ها) به آب اضافه کنید.

نظر شما؟