در حال آماده سازی
Microbacter-Cwm

اطلاعات کلی:

- فرمولی ویژه برای آکواریوم های معتدل (آب سرد)
- ترکیبی دو مرحله ای از مواد میکروبیولوژیک و آنزیم ها که باعث فیلتراسیون بیولوژیک، افزایش میزان نیتریفیکاسیون و دی-نیتریفیکاسیون و کاهش میزان مواد معلق درون تمامی آکواریوم های آب سرد تا حداقل 4 درجه سانتی گراد می گردد.
- کاهش سریع کربن اورگانیک، آمونیکات، نیتریت، نیترات و فسفات
- جذب غذاهای خورده نشده و دیگر مواد اورگانیک معلق داخل آب و در نتیجه افزایش شفافیت و سلامت آب
- تبدیل ترکیبات اورگانیک به مواد غذایی مورد استفاده ی اورگانیسم های فتوسنتز کننده
- کاهش چشم گیر سولفید هیدروژن
- افزایش اکسیژن محلول در آب
- کاهش دسترسی جلبک ها و سیانوباکتر ها به فسفات
- افزایش شفافیت آب

دستورالعمل:

لطفا قبل از استفاده به خوبی تکان دهید. به میزان لازم (در پایین توضیح داده می شود) از این محلول را در 250 میلی لیتر آب آکواریوم حل کنید. اگر این محلول را در سیستم فیلتراسیون خارجی استفاده کنید بهترین نتیجه ی ممکن را خواهید گرفت. همچنین نباید این محلول را در ورودی پمپ بریزید.
پس از استفاده، اسکیمر و استریل کننده ی UV را برای 4 ساعت خاموش کنید. در آکواریوم های مملو از مواد غذایی تغییرات در شفافیت آب بعد از 60 دقیقه کاملا مشهود خواهد بود.
- ایجاد فیلتراسیون بیولوژیک در هنگام راه اندازی آکواریوم جدید:
برای آب 18 درجه سانتی گراد به ازای هر 75 لیتر آب آکواریوم هر روز 5 میلی لیتر از این محلول را اضافه کنید. این دوز را برای 2 هفته ادامه دهید و همچنین به ازای هر 2.5 درجه کاهش دما، 2.5 میلی لیتر به این دوز (به ازای هر 75 لیتر) اضافه کنید.
- استفاده ی معمولی:
اساسا استفاده روزانه پایدارترین غلظت مواد غذایی را در آکواریوم شما تضمین خواهد کرد. برای آب 18 درجه سانتی گراد با دوز 1 میلی لیتر در روز به ازای هر 75 لیتر آب آکواریوم شروع کنید و غلظت آمونیاک، نیترات و فسفات را زیر نظر بگیرید. همچنین به ازای هر 2.5 درجه سانتی گراد کاهش دما این دوز را 0.5 میلی لیتر افزایش دهید (در هر 75 لیتر). اگر غلظت مواد غذایی بیشتر از میزان مورد نظر بود، هر روز 0.25 میلی لیتر به این دوز اضافه کنید تا افزایش غلظت این مواد معلق متوقف شود و سپس کاهش یابد تا به میزان مورد نظر برسد.
چنانچه غلظت نیترات به طرز غیرقابل توقفی شروع به افزایش کرد، احتمالا کربن ارگانیک تغذیه ی میکروبیولوژیک را محدود کرده است. در این مورد می توانید از محصول BioFuelCWM طبق دستورالعمل مشخص استفاده کنید و میزان غلظت نیترات را زیر نظر بگیرید تا تا غلظت تمام مواد به میزان دلخواه برسد.

نظر شما؟