آرتمیا براین شریمپ با اسپیرولینا و سیر اوشن نوتريشن

در حال آماده سازی
آرتمیا براین شریمپ با اسپیرولینا و سیر

اطلاعات کلی:

این محصول اوشن نوتریشن به شیوه ای تهیه شده است که حداکثر خواص آرتمیای زنده در آن حفظ شود. روش انجماد فوق العاده سریعی که در تولید این محصول به کار رفته باعث شده است چیزی از ارزش غذایی آرتمیا در فرآیند انجماد از دست نرود.
- از سری محصولات منجمد اوشن نوتریشن
- تهیه شده با استفاده از تکنولوژی انجماد فوق سریع که باعث حفظ ارزش غذایی محصول می شود.
- غنی شده با ترکیبی منحصر بفرد از اسپیرولینا و سیر
- حاوی اسپیرولینای بسیار قابل هضم برای بهبود رنگ طبیعی ماهیان شما و تحریک رشد
- حاوی سیر تازه که با افزایش مقاومت ماهی ها در برابر انگل ها و تقویت سیستم ایمنی باعث افزایش سلامت ماهی ها می شود.

دستورالعمل:

2 تا 5 بار در روز به ماهی هایتان از این غذا بدهید. غذایی که می ریزید به میزانی باشد که ماهی ها بتوانند در عرض 5 دقیقه بخورند.

توضیحات

مناسب برای:
- فرشته ماهی – فرشته ماهی پیگمی
- بارب – تترا – رازبورا
- باسلت – گروپر 
- فایتر
- پروانه ماهی
- گربه ماهی – لوچ – مارماهی
- سیکلید
- دلقک ماهی
- دامسل – آنتیاس
- دیسکس
- گوبی – بلنی
- بی مهرگان
- کیلی
- لابیرنت
- زنده زا
- ماندارین – کاردینال
- نانو ریف
- آدبالز (ماهی های خاص و نادر)
- ماهی رنگین کمانی
- اسب دریایی – ماهی تیغی
- میگو – خارچنگ – خرچنگ
- جراح ماهی
- راس

نظر شما؟