co2 بوستر (کربن مایع) ای پی آی

در حال آماده سازی
co2  بوستر (کربن مایع)

اطلاعات کلی:

این محصول حاوی کربن زیستی بوده و به عنوان یکی از ضد جلبک های مفید در آکواریوم های گیاهی می تواند مورد استفاده قرار گیرد ( باید دو برابر دوز مصرفی برای از بین بردن جلبک ها مورد استفاده قرار گیرد.

دستورالعمل:

دوز مصرفی برای از بین بردن جلبک ها: 10 میلی لیتر به ازای 200 لیتر آب آکواریوم به صورت روزانه تا زمانی که جلبک ها از بین برود. سپس جلبک های مرده را با استفاده از سیفون کردن از تانک آکواریوم خارج نمایید.

نظر شما؟