آلگافیکس ای پی آی

در حال آماده سازی
آلگافیکس

اطلاعات کلی:

این محصول از بین برنده ی جلبک های مضر در آکواریوم های گیاهی می باشد. برای ماهیان و گیاهان آب شیرین بی خطر بوده، ولی در تانک های دارای میگوها، خرچنگ ها و سخت پوستان آب شیرین قابل استفاده نمی باشد.

دستورالعمل:

5 میلی لیتر از این محصول به ازای 200 لیتر آب آکواریوم هر 3 روز یک بار مورد استفاده قرار گیرد تا زمانی که جلبک های مضر از بین بروند. سپس جلبک های مرده را با سیفوت کردن از تانک آکواریوم خارج نمایید.

نظر شما؟