دوشیزه ماهی نارنجی (سه خال)

نام علمی:
Stegastes planifrons
خانواده:
Pomacentridae
نوع آب:
آب شور
در حال آماده سازی
دوشیزه ماهی نارنجی (سه خال)

پراکنش:

دریای کارائیب، غرب اقیانوس اطلس

شرایط نگهداری:

آکواریومی با حجم 140 لیتر برای نگهداری از این گونه بسیار مطلوب می باشد. اندازه نمونه های طبیعی تا 12/5 سانتی متر و نمونه های آکواریومی حداکثر 7/5 سانتی متر گزارش شده است. قابل نگهداری با سایر ماهیان بوده و برای بی مهرگان کفزی بی خطر می باشد. در طبقه میانی آب و نزدیک به کف آکواریوم زندگی می کند و همه چیز خوار است.

جنسیت:

نامشخص

تولید مٍثل:

تخم ها را در آب پراکنده می کند.

مراقبت ویژه:

این گونه ماهي گاهی قلمرو طلب و پرخاشگر می شود، مخصوصاٌ در زمان بزرگسالی یا بلوغ که رفتار پرخاشگری و قلمروطلبی آن تشدید می شود. البته این در حالی است که ماهیان جوان بسیار آرام هستند.

سایر تصاویر:

# # #

سایر محصولات در همین دسته

جواهر ماهی
دامسل زرد خالدار
دامسل بلودویل

نظر شما؟