دامسل زندانی دم سیاه

نام علمی:
Dascyllus melanurus
خانواده:
Pomacentridae
نوع آب:
آب شور
در حال آماده سازی
دامسل زندانی دم سیاه

پراکنش:

نواحی غربی اقیانوس اطلس

شرایط نگهداری:

آکواریومی با حجم 90 لیتر برای نگهداری از این گونه بسیار مطلوب می باشد. طول آن در طبیعت 8 سانتی متر است اما در شرایط آکواریوم حداکثر به 6 سانتی متر می رسد. با سایر گونه ها و اندازه های مختلف ماهیان دیگر قابل نگهداری است. این گونه برای نرم تنان آکواریوم بی خطر بوده، میانزی و همه چیز خوار می باشد.

جنسیت:

نامشخص

تولید مٍثل:

تخم گذار

مراقبت ویژه:

محیط آرام آکواریوم باید تقلیدی از محیط طبیعی زندگی این ماهی باشد تا بتوان گروهی از این ماهیان را در کنار هم نگهداری کرد، چرا که این ماهیان کمتر از مرجان ها و یا مکان هایی که در آنجا پنهان شده اند، دور می شوند.

سایر تصاویر:

# # #

سایر محصولات در همین دسته

نظر شما؟