نام علمی:
Amphiprion percula
خانواده:
Pomacentridae
نوع آب:
آب شور
در حال آماده سازی
دلقک ماهی پرکولا

پراکنش:

گینه نو، جزایر سلیمان و صخره های بزرگ مرجانی

شرایط نگهداری:

آکواریومی با حجم 140 لیتر برای نگهداری از این گونه بسیار مطلوب می باشد. اندازه آن در بهترین شرایط آکواریومی 6 سانتی متر اما در طبیعت حتی به 11 سانتی متر هم می رسد. در قسمت میانی و نزدیک کف زندگی می کند. با ماهیان کوچکتر از خودش سازگار است. همه چیز خوار بوده، اما خطری برای نرم تنان آکواریوم ندارد.

جنسیت:

نامشخص

تولید مٍثل:

تخم گذار

مراقبت ویژه:

آبی با کیفیت بالا و پایین ترین میزان مواد نیتروژنی (آمونیاک،نیتریت،نیترات) برای این ماهی الزامی است. ترجیح می دهد که در آکواریوم آن با استفاده از مرجان ها، پناهگاه هایی درست شود. به علاوه به وجود شقایق های دریایی نیازمند است.

سایر تصاویر:

# # #

نظر شما؟