نام علمی:
Amphiprion ocellaris
خانواده:
Pomacentridae
نوع آب:
آب شور
در حال آماده سازی
دلقک ماهی اسلاریس

پراکنش:

نواحی مرکزی اقیانوس آرام تا اقیانوسیه

شرایط نگهداری:

در آکواریومی با حداقل حجم 140 لیتر می توان به راحتی از آنها نگهداری نمود. اندازه آن در آکواریوم در بهترین شرایط زیستی 6 سانتی متر است اما در طبیعت به 11 سانتی متر هم می رسد. دمای مناسب جهت نگهداری 26 درجه سانتی گراد (برابر با 79 درجه فارنهایت)می باشد. در ستون آب و نزدیک کف زندگی می کند. می توان همراه با ماهیان دیگر از آن نگهداری نمود. علاقه ای به خوردن بی مهرگان داخل آکواریوم ندارد. همه چیز خوار است.

جنسیت:

نامشخص

تولید مٍثل:

تخم گذار

مراقبت ویژه:

ماهی صلح طلب و آرامی بوده و نیازمند آبی با کیفیت مناسب می باشد.

سایر تصاویر:

# # #

نظر شما؟