نام علمی:
Amphiprion clarkii
خانواده:
Pomacentridae
نوع آب:
آب شور
در حال آماده سازی
دلقک ماهی کلارکی

پراکنش:

نواحی شمال ژاپن در اقیانوس آرام تا شرق آفریقا

شرایط نگهداری:

آکواریومی با حجم 140 لیتر برای نگهداری از این گونه بسیار مطلوب می باشد. اندازه آن در طبیعت 12/7 سانتی متر و در آکواریوم 7/5 سانتی متر می باشد. درجه حرارت مناسب آب آکواریوم 26 درجه سانتی گراد یا 79 درجه فارنهایت است. در لایه میانی آب و نزدیک به کف حرکت می کند. می توان آن را با ماهیانی که کوچکتر از خودش می باشند نگهداری نمود. دلقک ماهی کلارکی همه چیز خوار بوده اما علاقه ای به خوردن بی مهرگان داخل آکواریوم ندارد.

جنسیت:

نامشخص

تولید مٍثل:

تخم گذار

مراقبت ویژه:

نیازمند آبی با کیفیت مناسب و حاوی مقدار کم ضایعات نیتروژنی می باشد.

سایر تصاویر:

# # #

نظر شما؟