نام علمی:
Amphiprion akallopisos
خانواده:
دلقک ماهیان
نوع آب:
آب شور
در حال آماده سازی
دلقک ماهی اسکانک

پراکنش:

اقیانوس آرام

شرایط نگهداری:

اندازه آن در محیط طبیعی 11 سانتی متر و در شرایط آکواریوم 6 سانتی متر می باشد. از این رو آکواریومی با حجم 90 لیتر برای نگه داری از این گونه بسیار مطلوب می باشد. دمای مناسب نگه داری 26 درجه سانتی گراد می باشد. این ماهی تقریباً میانزی بوده و گاهی نزدیک بستر حرکت می کند. با ماهیان کوچک تر از خودش قابل نگه داری می باشد و علاقه ای به خوردن بی مهرگان آکواریوم ندارد. به علاوه جز ماهیان همه چیز خوار محسوب می شود.

جنسیت:

نامشخص

تولید مٍثل:

تخم گذار

مراقبت ویژه:

نیازمند کیفیت بالای آب، با کمترین مقدار ضایعات نیتروژنی (آمونیاک، نیتریت، نیترات) می باشد. از برخی مرجانها مثل گونه های Stichodactyla mertensii ,Heteractis magnifica دوری می کند. جهت نگهداری توأم با بی مهرگان، شقایق دریایی مناسب تر است.

سایر تصاویر:

# # #

نظر شما؟