زوپلانکتوس-بزرگ برايت ول

در حال آماده سازی
زوپلانکتوس-بزرگ

اطلاعات کلی:

سوسپانسیونی از زوپلانکتون های با اندازه ی 500 تا 2000 میکرون، مناسب برای ماهی ها، مرجان های سنگی، صدف ها، و دیگر فیلتر فیدر ها.
- حاوی زوپلانکتون های بین 500 تا 2000 میکرون
- اندازه ی ایده آل برای مرجان های سنگی، صدف ها، کرم های لوله ای، لارو سخت پوستان، ماهی های نابالغ و ماهی های پلانکتون خوار
- غنی شده با آمینو اسید جهت تقویت رنگبندی ماهی ها و بی مهرگان
- تهیه شده با بهره گیری از آخرین تحقیقات در زمینه ی شیمی آکواریوم
- نیازی به نگهداری در یخچال ندارد.

آنالیز محصول و عناصر تشکیل دهنده:

پروتئین: 0.08%
فیبر: 0.15%
چربی: 01%
رطوبت: 99.5%

دستورالعمل:

لطفا قبل از مصرف به خوبی تکان دهید. اسکیمر و دیگر فیلتراسیون های مکانیکی را قبل از اضافه کردن این محصول خاموش کنید و تا 10 الی 15 دقیقه بعد از مصرف روشن نکنید.

غذادهی هدف مند (توصیه می شود):
غذادهی هدفمند به وسیله ی سرنگ های بلند که مخصوص این کار است امکان پذیر است. برای این کار ابتدا 5 میلی لیتر از محصول را داخل یک ظرف کوچک ریخته و سپس آن را داخل سرنگ بکشید. سرنگ را داخل آب کنید و در فاصله 5 تا 10 سانتی متر بالاتر از موجود مورد نظر آن را تخلیه کنید. این کار را به میزان مورد نیاز تکرار کنید.
توجه داشته باشید که سرنگ آغشته به آب آکواریوم نباید با این محصول تماس پیدا کند چرا که باعث تجزیه و خراب شدن محصول می گردد.

غذادهی سراسری:
به میزان مورد نیاز از این محصول برای ماهی ها و مرجان های جنبنده ی ساکن آکواریوم بریزید. یک دوز منطقی برای چهار هفته ی نخست این است که روزانه 5 میلی لیتر به ازای هر 200 لیتر آب استفاده کنید. پس از این دوره می توانید دوز را به تدریج افزایش دهید.
نکات:
- این محصول نوعی ماده ی غذایی به حساب می آید، بنابراین استفاده ی بیش از حد ممکن باعث کاهش کیفیت آب شود چرا که مواد غذایی مصرف نشده به مرور در آب انباشته می شوند. توصیه می شود در چهار هفته ی نخست از دوز روزانه 5 میلی لیتر به ازای هر 200 لیتر آب بیشتر استفاده نکنید.
- شروع با دوز پایین و افزایش تدریجی به فیلتراسیون بیولوژیک شما اجازه می دهد که خود را با ترکیب جدید آب آکواریوم وفق دهد.
- مناسب ترین راه برای غذا دادن به بی مهرگان غذادهی هدفمند است چرا که در این شیوه بیشترین میزان غذا به موجودات می رسد و این غذا توسط فیلتراسیون دفع نمی شود یا کیفیت آب را کاهش نمی دهد.

نظر شما؟