آرتمیا براین شریمپ اوشن نوتريشن

در حال آماده سازی
آرتمیا براین شریمپ

اطلاعات کلی:

آرتمیای استفاده شده در این محصول اوشن نوتریشن با استفاده از انجماد فوق سریع تهیه شده است تا ارزش غذایی این میگو به طور کامل حفظ شود و کمترین آسیب به بافت این غذا وارد شود.
- از سری محصولات منجمد اوشن نوتریشن
- در تهیه ی این محصول از شیوه ی انجماد فوق سریع به وسیله ی نیتروژن مایع استفاده شده است تا ارزش غذایی در اثر فرآیند انجماد از دست نرود.

دستورالعمل:

2 تا 5 بار در روز به ماهی هایتان از این غذا بدهید. غذایی که می ریزید به میزانی باشد که ماهی ها بتوانند در عرض 5 دقیقه بخورند.

توضیحات

مناسب برای:
- فرشته ماهی – فرشته ماهی پیگمی
- بارب – تترا - رازبورا 
- باسلت – گروپر
- فایتر
- پروانه ماهی
- گربه ماهی – لوچ – مارماهی
- سیکلید
- دلقک ماهی
- دامسل – آنتیاس
- دیسکس
- گوبی – بلنی
- بی مهرگان
- کیلی
- لابیرنت
- زنده زا
- ماندارین – کاردینال
- نانوریف
- آدبالز (ماهی های خاص و نادر)
- ماهی رنگین کمانی
- اسب دریایی – ماهی تیغی
- میگو – خارچنگ – خرچنگ
- جراح ماهی
- راس

 

سایر تصاویر:

#

نظر شما؟