در حال آماده سازی
Alkalin8.3-P

اطلاعات کلی:

‏اين محصول برايت ول، با افزايش آلكانيتي آب موجب ثابت ماندن PH آب آكواريوم مي شود. PH آب آكواريوم را تا 8.3 مي رساند. منبع مناسبي براي تأمين كربنات مي باشد.

دستورالعمل:

2گرم از اين پودر براي استفاده در 80 ليتر آب آكواريوم مناسب مي باشد. می توانید ابتدا آن را در ‏يك ليوان آب شيرين حل نموده و سپس يك روز در ميان به آكواريوم اضافه كنيد تا ‏KH و ‏PH‏ ‏دلخواه به دست آيد.‏

نظر شما؟