ایکسپورت - فسفات برايت ول

در حال آماده سازی
ایکسپورت - فسفات

اطلاعات کلی:

اين محصول برايت ول، قابليت كاهش 30 تا 100 ميلي گرم فسفات را به ازاي هر 1گرم از آن را دارد. داراي سطح تماس بالايي بوده كه منجر به جذب بهتر فسفات از آب مي شود. مي تواند به طور هم زمان با Xport NO3 و Bio مورد استفاده قرار گيرد.

دستورالعمل:

لطفاً قبل از مصرف آن را با آب شيرين داراي سختي كم بشوييد. سپس در سطل تميزي كه آن را از آب آكواريوم خود پر نموده ايد قرار دهيد. مي توانيد 1گرم از اين محصول را به ازاي 1500 ليتر براي كاهش 0.02ppm استفاده كنيد.
(هر 50 گرم از اين محصول مي تواند 1PPm فسفات را در 1500 ليتر آب كاهش دهد.)

نظر شما؟