نام علمی:
Capnella sp
نام عمومی:
مرجان درختی کنیا (تارو)
خانواده:
نفتیدا
دما:
22 تا 26 درجه سانتی گراد
PH:
8.1 تا 8.4
KH:
8 تا 12 dKH
سطح نگهداری:
آسان
جایگذاری:
همه جا
روشنایی:
متوسط تا زیاد
جریان آب:
متوسط تا قوی
در حال آماده سازی
مرجان درختي کنیا

اطلاعات کلی:

مرجان درختی تارو که با نام مرجان درختی کنیا نیز شناخته می شود، همانند یک درخت تنه ای ضخیم و شاخه های فراوانی دارد. این مرجان که معمولا با مرجان های سخت ناسازگار است می تواند هم باعث آزار آن مرجان ها شود و هم خودش در حضور آن مرجان ها اذیت شود.
این مرجان عمدتا به غذای بیرونی متکی است و کمتر از جلبک هایی که درون بافت هایش شکل می گیرد تغذیه می کند. به همین خاطر برای نگهداری از آن به محصولات غذایی حاوی میکروپلانکتون ها یا دیگر مواد محلول نیاز است.

سایر محصولات در همین دسته

نظر شما؟