نام علمی:
Clavularia sp
نام عمومی:
Glove Polyp
نام فارسی:
پوليپ دستكشي
خانواده:
Clavulariidae
سطح نگهداری:
آسان
خاستگاه:
اندونزي
جایگذاری:
ميانه به بالا
روشنایی:
متوسط
جریان آب:
متوسط
در حال آماده سازی
پوليپ دستكشي

سایر محصولات در همین دسته

نظر شما؟