نام علمی:
Tubipora musica
نام عمومی:
Pipe Organ Coral
نام فارسی:
مرجان پايپ ازگان
سطح نگهداری:
متوسط
خاستگاه:
پرورشي فيجي ، اندونزي
جایگذاری:
همه جا
روشنایی:
ميانه به بالا
جریان آب:
متوسط
در حال آماده سازی
مرجان پايپ ازگان

سایر محصولات در همین دسته

نظر شما؟