سارکوفیتون (ماشروم چرمی)

نام عمومی:
Green Polyp Leather
نام فارسی:
پوليپ چرمي سبز
خانواده:
Alcyoniidae
سطح نگهداری:
آسان
روشنایی:
ميانه به بالا
جریان آب:
متوسط
در حال آماده سازی
سارکوفیتون (ماشروم چرمی)

سایر محصولات در همین دسته

نظر شما؟