نام علمی:
Zoanthus sp
نام عمومی:
Assorted Colony Polyp
نام فارسی:
پوليپ كلوني اسورتد
خانواده:
زوانتيدا
سطح نگهداری:
آسان
خاستگاه:
اندونزي، سنگاپور
روشنایی:
متوسط
جریان آب:
متوسط
در حال آماده سازی
زوآنتوس رنگانگ

سایر محصولات در همین دسته

نظر شما؟