بتا فود اوشن نوتريشن

در حال آماده سازی
بتا فود

اطلاعات کلی:

اين محصول با کیفیت از اوشن نوتريشن كه داراي گرانول های شناور است به عنوان یک غذای کامل و مغذی برای گونه های بتا (فایتر) تولید شده است. این قرص ها رنگ طبیعی ماهیان را تقویت می کند و آب را کدر نمی کند. تست های گسترده ثابت کرده اند که این غذا برای نگهداری از ماهی های فایتر 6 ماه به بالا ایده آل می باشد.
- غذایی مرغوب برای تغذیه ی روزانه ی فایتر
- گرانول های شناور با کیفیت تهیه شده از تازه ترین مواد اولیه
- تامین مغذی ترین و کامل ترین غذای گونه ی فایتر
- رنگ طبیعی ماهی ها را بهبود می بخشد.
- تحقیق ها نشان داده اند که این غذا برای نگهداری از ماهی بتا ایده آل است.

آنالیز محصول و عناصر تشکیل دهنده:

پروتئین: 36/0 درصد
فیبر: 5/0 درصد
چربی: 4/5 درصد
خاکستر(مواد معدنی ): 14/0درصد
رطوبت: 8/0 درصد

دستورالعمل:

بسته به سایز ماهی فایتر و دمای آب تا 7 عدد گرانول را به آرامی روی سطح آب قرار می دهیم. این کار را دوبار در روز انجام می دهیم.

توضیحات

مناسب برای:
- بتا (فایتر)
- لابیرنت

سایر تصاویر:

#

نظر شما؟