غذای ماهی نانو ریف اوشن نوتريشن

در حال آماده سازی
غذای ماهی نانو ریف

اطلاعات کلی:

این محصول با کیفیت از اوشن نوتریشن حاوی گرانول های شناور روی آب است که برای پذیرش بهتر جذاب کننده های طبیعی به آن اضافه شده است. هر گرانول، حاوی اسپیرولینا برای بهبود رنگ طبیعی، سیر برای افزایش مقاومت در برابر بیماری، اسیدهای چرب غیراشباع و ویتامین است. این گرانول نرم و مرطوب برای ماهی های کوچک ایده آل است.
- جذاب کننده های طبیعی برای پذیرش سریع تر
- بهبود رنگ ماهی
- تحریک سیستم ایمنی
- گرانول های نرم، مرطوب و شناور
- آب را کدر نمی کند.
- ارزش غذایی ایده آل حاوی اسپیرولینا، جلبک و سیر
- سرشار از اسیدهای چرب و ویتامین

آنالیز محصول و عناصر تشکیل دهنده:

پروتئین: 35/0درصد
فیبر: 2/0 درصد
چربی: 8/0درصد
خاکستر(موادمعدنی): 10/0درصد
رطوبت: 15/0 درصد

دستورالعمل:

به اندازه ای از این غذا به ماهی هایتان بدهید که بتوانند در مدت 2 تا 3 دقیقه مصرف كنند. تعداد دفعات غذا دهی 3 تا 4 بار در روز می باشد.

توضیحات

مناسب برای:
- دلقک ماهی
- بی مهرگان
- نانو ریف

 

سایر تصاویر:

#

نظر شما؟