تست کلسیم حرفه ای (ریف استاتوس) سیچم (سیکم)

در حال آماده سازی
تست کلسیم حرفه ای (ریف استاتوس)

اطلاعات کلی:

آب دریا معمولا بین 400 تا 410 میلی گرم در لیتر کلسیم دارد و بهتر است در آکواریوم سطح کلسیم را بین 380 تا 420 میلی گرم در لیتر حفظ کرد. این محصول تستی سریع و سه مرحله ای از کمپانی سیچم (سیکم) برای سنجش غلظت کلسیم به صورت حرفه ای و با دقت 5 میلی گرم در لیتر می باشد. رنگ های شناساگر این کیت بسیار مجزا و قابل تشخیص اند. همچنین از این محصول می توان برای سنجش کلسیم در آب شور تا 150 بار استفاده کرد.

دستورالعمل:

1. پیپت شماره ی 5 را تا خط یک میلی متر از آب آکواریوم پر کرده و داخل ظرف شماره ی 6 بریزید.
2. ظرف شماره ی 7 را از آب مقطر پر کرده و داخل ظرف 6 بریزید.
3. یک قطره از محلول شماره ی 1 به آن اضافه کرده و ظرف را به آرامی تکان دهید تا کامل حل شود. قبل از انجام مرحله ی بعد ظرف را به مدت 30 ثانیه بدون حرکت رها کنید.
4. سپس با استفاده از قاشق اندازه گیری (شماره ی 4) یک قاشق از پودر شماره ی 2 به آن اضافه کنید و ظرف را به آرامی تکان دهید تا حل شود.
5. سرنگ موجود در جعبه (شماره ی 9) را تا یک میلی لیتر از تیترانت کلسیم پر کنید و قطره قطره به محلول داخل ظرف اضافه کنید و این عمل را تا زمانی ادامه دهید که رنگ محلول داخل ظرف از صورتی به آبی تغییر کند. بعد از اضافه کردن هر قطره محلول را به آرامی تکان دهید. رنگ محلول قبل از این که به رنگ آبی تغییر کند بنفش می شود. در این مرحله پس از ریختن یک یا دو قطره، رنگ آن آبی می شود.
در انتها میزان مصرف محلول را با مقادیر جدول چک کنید تا میزان کلسیم به دست آید.
در صورتی که کل محلول داخل سرنگ را به ظرف اضافه نمودید و رنگ آن به آبی تغییر نیافت نشان دهنده ی آن است که میزان کلسیم بالاتر از 500 میلی گرم در لیتر است که در این صورت باید مجددا سرنگ را از محلول تیترانت کلسیم پر کنید و به صورت قطره قطره به داخل ظرف اضافه کنید. هر 0.1 میلی گرم از مایع مصرف شده ی داخل سرنگ نشان دهنده ی 50 میلی گرم کلسیم است.

سایر تصاویر:

# # #

نظر شما؟