تست استرانتیوم حرفه ای (ریف استاتوس) سیچم (سیکم)

در حال آماده سازی
تست استرانتیوم حرفه ای (ریف استاتوس)

اطلاعات کلی:

سطح استرانتیوم در آب دریا 8 میلی گرم در لیتر است و مرجان ها جهت رشد و اسکلت سازی خود در کنار کلسیم و منیزیم به این میزان استرانتیوم نیاز دارند. بنابراین در آکواریوم نیز باید این مقدار از استرانتیوم در دسترس آن ها باشد.
این کیت آزمایش دارای تغییر رنگ شفاف با قابلیت تشخیص آسان و امکان انجام 50 تست می باشد. همراه محصول نمونه ی مرجع قرار داده شده است تا در مواقعی که به صحت تست شک داشتید بتوانید درستی تست را بیازمایید.

دستورالعمل:

1. پیپت شماره 10 را با آب مقطر شست و شو دهید و سپس یکی میل آب مقطر را با استفاده از این پیپت داخل سرنگ شماره 11 بریزید تا خط یک میل داخل سرنگ را پوشش دهد. سپس با استفاده از ابزار شماره 12 آب را با سرعت از سرنگ خارج کنید.
توصیه می کنیم قبل از انجام مرحله ی 2 و 3 از دستکش و عینک برای کار با محلول استرانتیوم استفاده کنید.
2. با استفاده از پیپت شماره 9 یک میلی لیتر از آب آکواریوم را برداشته و آن را داخل ظرف شماره 8 بریزید. سپس پیپت شماره ی 10 را به اندازه ی خط پایین دسته ی پیپت (0.25 میلی لیتر) از محلول شماره ی 1 پر کنید و داخل ظرف بریزید (محلول شماره 1 اسیدی بسیار قوی است، در نتیجه با مراقبت شدید این مرحله را انجام دهید). سپس درب ظرف شماره ی 14 را محکم ببندید و سرنگ شماره 11 را داخل سوراخ روی درب ظرف 14 وارد کنید. سپس با استفاده از پیپت شماره 10 نمونه آب داخل ظرف شماره 8 را داخل سرنگ بریزید.
اگر محلول ظرف شماره ی 8 بیشتر از ظرفیت سرنگ بود مشکلی نیست، فقط کمی صبر کنید تا سطح محلول داخل سرنگ پایین تر برود و مجددا با پیپت مقدار باقی مانده ی محلول داخل ظرف را به داخل سرنگ بریزید. برای اضافه کردن محلول داخل سرنگ، اهرم سرنگ را در بیاورید و اجازه دهید تا محلول به آرامی به ظرف 14 اضافه شود. هر زمان عمل تخلیه ی سرنگ با مشکل مواجه شد اهرم را به آرامی وارد سرنگ کنید و کمی فشار دهید و دوباره خارج کنید تا این که تمام محلول داخل سرنگ به داخل ظرف ریخته شود. در زمان خالی شدن محلول در ظرف شماره ی 14، محلول شست و شو را آماده کنید.
3. در ابتدا ظرف شماره 8 و همچنین پیپت های شماره ی 9 و 10 را با آب مقطر بشویید. با استفاده از پیپت شماره 9 یک میل آب مقطر و با استفاده از پیپت شماره ی 10 به اندازه ی خط پایین دسته ی پیپت یعنی 0.25 میل از محلول شماره 1 برداشته و داخل ظرف شماره 8 می ریزیم. سپس محلول ظرف شماره 8 را مجددا داخل سرنگ 11 بریزید ولی این بار با اهرم سرنگ محلول را سریع تر (حدود 5 ثانیه) به ظرف شماره 14 انتقال دهید. زمانی که تمام محلول از داخل سرنگ به داخل ظرف انتقال یافت اهرم سرنگ را چند بار فشار دهید تا تمام محلول باقی مانده ی داخل سرنگ وارد ظرف شود.
4. دو ظرف شماره ی 14 و 8 و پیپت شماره ی 10 را با دقت با آب مقطر بشویید سپس با استفاده از پیپت شماره ی 10 سرنگ شماره ی 11 را با آب مقطر پر کرده و با استفاده از اهرم، آب مقطر را داخل ظرف شماره ی 8 بریزید و این کار را تا زمانی ادامه دهید که ظرف شماره ی 8 تا قسمت بالایی (قسمت برآمده ی بالای ظرف) پر شود. آب به دست آمده را به داخل ظرف شماره ی 14 بریزید.
5. با استفاده از قاشق شماره ی 13 یک قاشق از پودر شماره ی 2 را داخل ظرف شماره ی 14 بریزید و تکان دهید تا حل شود. سپس به ترتیب دو قطره از محلول شماره ی 3، یک قطره از محلول شماره ی 4 و نهایتا یک قطره از محلول شماره ی 5 را به ظرف شماره ی 14 اضافه کنید و پس از هر بار افزودن قطرات، ظرف را تکان دهید. سپس اجازه دهید محلول به دست آمده تا 2 دقیقه ساکن بماند.
در پایان این مرحله اگر محلول صورتی شود نشانگر استرانتیوم بالا، اگر بنفش شود نشانگر میزان متوسط استرانتیوم و در نهایت اگر آبی شود نشانگر عدم وجود استرانتیوم است.
6. سرنگ شماره ی 16 را به میزان یک میل از محلول شماره ی 6 پر کنید. در صورت وجود هوا، سرنگ را رو به بالا گرفته و هوا را خارج کنید و مجددا از محلول شماره ی یک به داخل سرنگ بکشید. ظرف شماره ی 14 را روی قسمت سفید کاغذ شماره ی 13 قرار داده و محلول داخل سرنگ را قطره قطره داخل ظرف بچکانید و بعد از هر قطره ظرف را به آرامی تکان دهید.
این کار را تا زمانی ادامه دهید که رنگ محلول داخل ظرف به رنگ آبی تغییر کرده و هم رنگ نوار کاغذ زیر ظرف شود. میزان استفاده شده از محلول را از روی سرنگ خوانده و در کنار چارت قرار دهید تا میزان استرانتیوم را به دست آورید.

سایر تصاویر:

# # #

نظر شما؟