ریف اسپشیال سیچم (سیکم)

در حال آماده سازی
ریف اسپشیال

اطلاعات کلی:

کمپانی سیچم (سیکم) در این کیت تست های فسفات، سیلیکات و ید را کنار هم قرار داده است تا شما بتوانید این عناصر اساسی را در آکواریوم مرجانی خود زیر نظر داشته باشید.
- مجموعه ای از تست های فسفات، سیلیکات و ید
- ظرف مخصوص با ظرفیت انجام 6 تست به صورت همزمان
- حاوی نمونه ی مرجع برای آزمون درستی تست
- مناسب برای آب شور و آب شیرین

دستورالعمل:

از آن جا که این کیت در واقع مجموعه ای از کیت های مختلف تولید کمپانی سیچم (سیکم) است، برای آگاهی از دستورالعمل هر آزمایش می توانید به محصول مرتبط در بخش تستر های سیچم (سیکم) مراجعه نمایید.

نظر شما؟