تست سیلیکات سیچم (سیکم)

در حال آماده سازی
تست سیلیکات

اطلاعات کلی:

این کیت محصولی از کمپانی سیچم (سیکم) است که برای اندازه گیری غلظت سیلیکات تا کمتر از 0.5 میلی گرم/لیتر در آکواریوم های آب شور و شیرین طراحی شده است. شما می توانید با این کیت تا بیش از 75 بار تست انجام دهید و همچنین با استفاده از نمونه ی مرجعی که داخل محصول است در مواقع نیاز درستی تست را بیازمایید.
محدوده: 0 تا 25 میلی گرم/لیتر
دقت: 0.1 تا 1 میلی گرم/لیتر و 0.01 تا 0.1 میلی گرم/لیتر
- اندازه گیری سیلیکات تا کمتر از 0.5 میلی گرم/لیتر
- ظرف مخصوص با ظرفیت انجام 6 تست به صورت همزمان
- حاوی نمونه ی مرجع برای آزمون درستی تست
- مناسب برای آب شور و آب شیرین

دستورالعمل:

محدوده ی نرمال:
1. پیپت را تا پایین حباب از آب آکواریوم پر کنید و داخل ظرف آزمایش بریزید.
2. یک قطره از شناساگر سیلیکات 1a و یک قطره از شناساگر 1b به نمونه اضافه کنید و 4 دقیقه صبر کنید.
3. یک قطره از شناساگر سیلیکات 2 به نمونه اضافه کنید.
4. همزن را در حالی که کاملا خشک است داخل شناساگر 3 قرار دهید تا لایه ای نازک از این پودر بر روی همزن قرار بگیرد، سپس با این همزن پوشیده از پودر نمونه را به آرامی هم بزنید.
5. بعد از حدود 1 تا 2 دقیقه رنگ نمونه را با جدول رنگ مقایسه کنید.
6. ظرف آزمایش را به خوبی با آب شست و شو دهید. چنانچه ظرف لکه دار شده است با کمی سفیدکننده ی رقیق شده آن را بشویید و سپس به خوبی آبکشی نمایید.

محدوده ی پایین
تشخیص مقادیر کمتر از 2 میلی گرم/لیتر بر روی جدول رنگ دشوار است. چنانچه به عددی دقیق در این بازه نیاز دارید می توانید این تست را با دستورالعمل مخصوص محدوده ی پایین انجام دهید. توجه داشته باشید که این تست 6 برابر بیشتر از تست محدوده ی نرمال، مواد آزمایش شما را مصرف خواهد کرد.
1. لوله ی آزمایش مخصوص محدوده ی پایین را تا 1 سانتی متر پایین تر از لبه از آب آکواریوم پر کنید.
2. شش قطره از شناساگر سیلیکات 1a و 6 قطره از شناساگر 1b به نمونه اضافه کنید.
3. شش قطره از شناساگر سیلیکات 2 به نمونه اضافه کنید.
4. همزن را در حالی که کاملا خشک است داخل شناساگر 3 قرار دهید تا لایه ای نازک از این پودر بر روی همزن قرار بگیرد، سپس با این همزن پوشیده از پودر نمونه را به آرامی هم بزنید.
5. بعد از حدود 2 تا 4 دقیقه رنگ نمونه را با جدول رنگ مقایسه کنید. این کار را با نگاه کردن از بالای لوله ی آزمایش بر روی پس زمینه ای سفید انجام دهید چرا که نگاه کردن از کنار باعث خطا در دید می گردد. عدد نهایی را تقسیم بر 4 کنید تا به مقدار واقعی سیلیکات دست پیدا کنید. رنگ نهایی کمی سبز تر از جدول رنگ خواهد بود بنابراین مقایسه ی خود را بیشتر بر مبنای شدت رنگ قرار دهید تا بر روی فام رنگ.

تست مرجع:
به طور کلی نیازی به استفاده از نمونه ی مرجع نخواهید داشت اما چنانچه شک دارید که نتیجه ی تست درست باشد می توانید تست سیلیکات را طبق دستورالعمل بالا (محدوده ی نرمال) با نمونه ی مرجع انجام دهید (به جای آب آکواریوم از نمونه استفاده کنید). غلظت سیلیکات در نمونه ی مرجع باید 6 میلی گرم/لیتر باشد.

سایر تصاویر:

#

نظر شما؟