تست فسفات سیچم (سیکم)

در حال آماده سازی
تست فسفات

اطلاعات کلی:

این کیت با اندازه گیری فسفات غیر ارگانیک تا کمتر از 0.05 میلی گرم/لیتر محدوده ای رنگی متشکل از زرد، سبز و آبی ارائه می دهد. این رنگ ها کاملا متمایزند و به راحتی می توان مقادیر آن ها را خواند. شما می توانید با این کیت تا بیش از 75 بار تست انجام دهید و همچنین با استفاده از نمونه ی مرجعی که داخل محصول است در مواقع نیاز درستی تست را بیازمایید.
- اندازه گیری فسفات غیر ارگانیک تا کمتر از 0.05 میلی گرم/لیتر
- ظرف مخصوص با ظرفیت انجام 6 تست به صورت همزمان
- حاوی نمونه ی مرجع برای آزمون درستی تست
- مناسب برای آب شور و آب شیرین

دستورالعمل:

تست فسفات:
1. پیپت را تا پایین حباب از آب آکواریوم پر کنید و داخل ظرف مخصوص آزمایش بریزید.
2. یک قطره از شناساگر فسفات 1 و دو قطره از شناساگر فسفات 2 داخل نمونه بریزید و با استفاده از همزن مخلوط کنید.
3. بعد از گذشت 5 تا 30 ثانیه (زمانی که بهترین شباهت با رنگ های جدول به دست بیاید) رنگ نمونه را با رنگ جدول مقایسه کنید تا غلظت فسفات را به دست آورید.
4. ظرف آزمایش را به خوبی با آب شست و شو دهید.

تست مرجع:
به طور کلی نیازی به استفاده از نمونه ی مرجع نخواهید داشت اما چنانچه شک دارید که نتیجه ی تست درست باشد می توانید تست فسفات را طبق دستورالعمل بالا با نمونه ی مرجع انجام دهید (به جای آب آکواریوم از نمونه استفاده کنید). غلظت فسفات در نمونه ی مرجع باید 1 میلی گرم/لیتر باشد.

سایر تصاویر:

#

نظر شما؟