تانک آکواریوم آب شور

در حال آماده سازی
تانک آکواریوم آب شور

مشخصات:

- شیشه ی اولترا کریستال
- چسب وکر آلمان
- بدون پل (Rimless)

نظر شما؟