زئو استارت 3 کورالن زاکت

در حال آماده سازی
زئو استارت 3

اطلاعات کلی:

زئو-استارت 3 برای آکواریوم دارانی طراحی شده است که به دنبال تامین پارامترهای اساسی آب از طریقی طبیعی و بیولوژیک می باشند. این محصول با کمک به تکثیر باکتری های فعال در چرخه ی نیتروژن، به کاهش فسفات، نیترات و نیتریت کمک زیادی می کند.
در این شیوه اسکیمر تا 100 درصد بیشتر مواد را از آب خارج می کند، جلبک های وابسته به باکتری از بین می روند و نهایتا بالانس بیولوژیک به سیستم باز می گردد.
استفاده از این محصول در آکواریوم های جدید باعث کاهش زمان فاز اولیه ی آب تا 14 روز می گردد. با وجود این، زئو-استارت فقط مخصوص آکواریوم های جدید نیست و می توان به صورت روزانه در تمامی آکواریوم ها از آن استفاده کرد.
این محصول باعث تقویت رنگ متالیک در برخی مرجان ها می گردد و رشد مرجان های نرم را سرعت می بخشد.

دستورالعمل:

زئو-استارت را مستقیما به آب اضافه کنید و از دوز روزانه 2 میلی لیتر به ازای هر 1000 لیتر آب بیشتر استفاده نکنید. استفاده ی بیش از حد می تواند به شدت خطرناک باشد.

نظر شما؟