تستر فسفات هانا

مدل:
HI713
ابعاد:
81.5×61×37.5 mm
در حال آماده سازی
تستر فسفات

اطلاعات کلی:

این محصول باید توسط افراد متخصص مورد استفاده قرار گیرد. آسیب دیدگی بدنه، فشار یا دمای نامناسب، یا استفاده از محلول های نامناسب می تواند به خطا در کارکرد این دستگاه منجر شود.

دستورالعمل:

1 - دستگاه را با فشار دادن دکمه مشکی روشن می کنیم. وقتی که Add،C.1 و Press روی مانیتور نمایش داده شد دستگاه آماده استفاده می باشد.
2 – 10 میلی لیتر از آب اکواریوم را داخل شیشه ریخته در آن را می بندیم و داخل دستگاه قرار می دهیم. در دستگاه را بسته و دکمه مشکی را فشار می دهیم.
3 - زمانی که Add،C.2 و Press روی مانیتور نمایش داده شد وارد مرحله بعد می شویم.
4 - یک بسته پودر HI713-25 را داخل شیشه ریخته، در شیشه را بسته و دو دقیقه تکان می دهیم تا پودر حل شود. سپس شیشه را داخل دستگاه گذاشته و دکمه مشکی را فشار داده و نگه می داریم تا زمانی که تایمر به صورت شمارش معکوس بر روی صفحه نمایش داده شود. اندازه گیری پس از پایان شمارش معکوس آغاز می شود. همچنین به جای استفاده از تایمر دستگاه می توانیم 3 دقیقه و 30 ثانیه صبر کرده و سپس دکمه را یک بار فشار دهیم.
5 – عدد نهایی میزان فسفات به ppm می باشد. دستگاه پس از 2 دقیقه به طور خودکار خاموش می شود.

سایر تصاویر:

# #

نظر شما؟