خانواده:
آکروپورا
دما:
22 تا 26 درجه سانتی گراد
PH:
8.0 تا 8.4
KH:
8 تا 12 dKH
سطح نگهداری:
متوسط
جایگذاری:
کف تا وسط آکواریوم
روشنایی:
متوسط
جریان آب:
متوسط
در حال آماده سازی
مونتیپورا

اطلاعات کلی:

هر آکواریوم دار مرجانی که به فکر اضافه کردن گونه ای منحصربفرد به آکواریومش باشد باید مرجان بنفش رنگ مونتیپورا در نظر داشته باشد. شکل و رنگ شاخص این مرجان بی شک زیبایی خاصی به آکواریوم می دهد و نمای کلی محیط را زیبا تر می کند.
رشد این مرجان سریع و گسترده است و در صورتی که نور، جریان آب و مکمل ها مناسب باشند در ظرف چند ماه دو برابر می شود. مونتیپورا همچنین مرجان بسیار صلح جویی است و می توان آن را بی هیچ مشکلی در کنار مرجان های صلح جوی دیگر قرار داد.
این مرجان به نور و جریان آب با شدت متوسط و همچنین مکمل های کلسیم، استرونتیوم، منیزیم و عناصر کم نیاز برای رشد و نمو مناسب نیاز دارد.

نظر شما؟