با گذشت 15 سال از فعالیت کمپانی الوس، کیفیت بالا و نوآوری های خلاقانه ی آن توانسته است خیلی زود این نام را به برندی قابل اعتماد میان آکواریوم داران تبدیل کند. تاکید همیشگیِ این کمپانی بر کیفیت و نوآوریِ دانش محور شاید مهم ترین عامل در موفقیت چشمگیر آن در این مدت کوتاه بوده است.

اگر چه بسیاری از نوآوری های الوس در زمینه ی تجهیزات آکواریومی بوده، این کمپانی هیچ گاه از تولیدِ محصولات غذایی و مکمل ها غافل نشده است. تاکیدِ اِلوس در تولید مکمل های غذاییش بیش از آن که بر روی غلظتِ این محصولات باشد، بر روی قابلیتِ جذب آن در موجودات زنده بوده است. به عبارت دیگر، مکمل های الوس فقط ترکیبی از مواد مختلف نیستند، بلکه در طراحی آن ها عوامل مختلفی در نظر گرفته شده اند تا جانداران آکواریوم بتوانند بیشترین میزان از این مواد را جذب کنند. 


نیتری زیرو
منیزیم 04