فهرست ماهی های لابیرنت دار (آنابانتید ها):

(1 مورد)

معرفی خانواده آنابانتیدها

اعضای این خانواده که عموماً با نام عمومی گورامی شناخته می شوند، دارای نوعی آبشش نسبتاً تکامل یافته هستند که به واسطه ی آن می توانند در آب های کم اکسیژن زندگی کنند و برای رفع این مشکل به سطح آب آمده و مخلوطی از آب و هوا را به داخل آبشش می مکند و بدین ترتیب اکسیژن هوا را جذب می کنند.

رفتار جالب تر آن ها روش تولید مثلشان است که آن ها را از دیگران متمایز کرده، این ماهیان جالب در هنگام تولید مثل در محلی که دارای عمق کافی بوده و در عین حال در کناره ی آب یا در میان نی ها و گیاهان آبی که در اطراف آن ها آب راکد است، با مخلوط بزاق دهان و آب، یک آشیانه ی حبابی می سازند. پس از این که ماهی نر ساخت خانه را تمام کرد ماهی ماده در جایی امن تخم ریزی کرده و از آن پس دوباره کار ماهی نر شروع می شود، او باید تخم ها را بارور کرده و یکی یکی در حباب هاب منزلشان جای دهد و تا زمانی که لاروها از تخم درآیند و بتوانند به طور مستقل زندگی کنند از خانه پاسداری شایسته ای به عمل می آورند.

اعضای این خانواده جای خود را به خوبی در آکواریوم ها به دست آورده اند و طرفداران زیادی پیدا کرده اند.

 


جنگجوی سیامی