معرفی بلنی ها و گوبی ها

از آن جا که بلنی ها و گوبی ها دارای عادت های مشابه، فرم بدنی بسیار شبیه به هم و حتی حرکات و شنای یکسان هستند و گاهی با هم اشتباه گرفته می شوند، به این ترتیب این دو گروه با هم در یک بخش معرفی می شوند. دارای سایز مشخص و مناسبی هستند و فرم بدنشان استوانه ای شکل است. ماهیان کفزی هستند و نزدیک بستر زندگی می کنند. پیشانی گرد است و چشم ها در قسمت فوقانی سر و نزدیک پیشانی قرار گرفته اند.

این ماهیان بیش تر وقت خود را در کف آکواریوم به سر می برند. معمولاً خودشان را بین سنگ ها و صخره ها پنهان می کنند. گاهی اوقات حالت قلمروطلبی بروز می دهند و ممکن است با دیگر ماهیان درگیری جزئی داشته باشند.با توجه به این که کفزی هستند، اما دارای قدرت پرش می باشند، لذا توصیه می شود آکواریوم آن ها دارای درب مناسب باشد. به طور کلی نگه داری و پرورش ماهیان بلنی و گوبی در آکواریوم آسان است. به خصوص این که تغذیه آن ها به راحتی انجام می شود. به طوری که می توان گفت آن ها اشتهای خوبی برای بلعیدن هر غذایی که اندازه مناسبی برای دهان آن ها داشته باشد، دارند.

این گروه از ماهیان دارای اندازه بسیار مناسبی برای نگه داری در آکواریوم هستند. با وجود اندازه های کوچک و رفتارهای غیر تهاجمی به راحتی می توان آن ها را در آکواریومی با اندازه متوسط نگه داری نمود. زیرا به فضای زیادی برای شنا و حرکت احتیاج ندارند و تمام فعالیتشان به بستر آکواریوم محدود می شود.

بلنی ها دارای حرکات زیاد و جنب و جوش در بستر آکواریوم هستند و به سرعت مشخصه و شاخص آکواریوم می شوند. ماهیان گوبی و گونه های مرتبط آن ها بیش از 2000 گونه می باشند. این خانواده در آب های شور، لب شور و شیرین گسترش یافته اند. گوبی ها دارای دو باله پشتی مجزا هستند و باله های شکمی آن ها با هم ترکیب شده و به فرم یک اندام مکنده در آمده است. فاقد خط جانبی هستند اما دارای یک سیستم عصبی می باشند که سوراخ هایی بر روی سر دارد. نحوه آرایش این سوراخ ها روی سر بهترین وجه تمایز و تشخیص گونه ها در این خانواده بزرگ می باشد. ماهیان گوبی تخم هایشان را زیر سنگ ها و یا مکان های مشابه دیگر پنهان می کنند و جنس نر از این تخم ها مراقبت می کنند.