معرفي اسنپر ماهيان

اسنپرها داراي رشد سريعي بوده و معمولاً در محيط طبيعت بين 50 الي 60 سانتي متر رشد مي كنند و به همين دليل تنها تعداد اندكي از اين خانواده به عنوان ماهيان آكواريومي و زينتي محسوب مي شوند. هم اكنون بسياري از گونه هاي اين خانواده كه بومي اقيانوس هند و آرام هستند به دليل شكار بيش از حد به عنوان ماهي خوراكي،‌در معرض انقراض مي باشند. براي نگهداري از اين ماهيان گوشت خوار با توجه به رشد سريع آنها به آكواريوم بزرگي با حداقل 500 ليتر گنجايش نياز خواهيد داشت. نگهداري از آنها در آكواريوم هاي ريف به دليل رشد سريع و گوشت خوار بودن توصيه نمي شود زيرا از ماهيان كوچك و سخت پوستان تغذيه مي كنند.