معرفي خروس ماهيان

ماهيان اين خانواده را در ساير نقاط جهان به نام شير ماهي مي شناسند. خروس ماهي به راحتي خود را با شرايط آكواريوم سازگار مي نمايند و از مقاومت بسيار بالايي برخور دارند. ضمائم خار مانند روي باله هاي آنها سمي است و در صورت تماس با دست انسان يا ساير حيوانات دردي شبيه به درد نيش زنبور و يا حتي قوي تر احساس خواهد شد بنابراين بهتر است به هنگام جابجايي آنها دقت نماييد. شروع به تغذيه ي اين ماهي در آكواريوم معمولاً به سختي انجام مي پذيرد و براي تسريع اين كار بايد از غذاهاي زنده مانند آرتميا يا ماهي خوراك استفاده شود.