فهرست دلقک ماهيان (شقایق ماهیان):

(13 مورد)

معرفي دلقك ماهيان

شايد بتوان گفت دلقك ماهيان معروف ترين ماهيان زينتي آب شور باشند و بسياري از افراد براي اولين بار با ديدن آنها به آكواريوم هاي آب شور علاقمند شده اند. دلقك ها، ماهيان بسيار مقاومي هستند كه به راحتي با شرايط آكواريوم سازگاري مي يابند و رفتاري آرام دارند اما به دليل قلمرو طلبي حضور هم گونه هاي خود را در آكواريوم تحمل نمي كنند به همين دليل در صورت تمايل به نگهداري چند دلقك ماهي در يك آكواريوم حتماً بايد همه ي آنها را به طور همزمان به آكواريوم معرفي نماييد. 


دلقک ماهی مارون
دلقک ماهی اسلاریس
دلقک ماهی پا سیاه
دلقک ماهی آتشین
دلقک ماهی کلارکی
دلقک ماهی اسکانک