معرفي جعبه ماهيان

ماهيان خانواده آستراسيده Ostraciidae شامل چندين زير خانواده مانند جعبه ماهيان، گاو ماهيان و ترانك فيش ها مي شوند كه به دليل ظاهر بسيار خاص از محبوبيت ويژه اي در نزد آكواريوم داران برخور دارند و در سراسر دنيا آنها را به نام جعبه ماهي مي شناسند. اين خانواده از ماهيان،‌از نزديكان پافرها و سوهان ماهيان هستند. جعبه ماهيان در اسارت در حدود 40 سانتي متر رشد كرده و در صورت وجود فضاي باز مناسب جهت شنا كردن يعني آكواريومي با حداقل گنجايش 500 ليتر و صخره هاي فراوان به راحتي با شرايط سازگار مي شوند.