معرفي آنتياس ماهيان

در بيشتر تصاويري كه از مناطق مرجاني در محيط طبيعت گرفته مي شود ماهيان رنگي بسيار زيادي به صورت گروه هاي بزرگ به رنگ هاي صورتي، زرد و نارنجي ديده مي شوند. اين خانواده از ماهيان زيبا از نظر سطح نگهداري جزو ماهيان نسيتاً مقاوم محسوب مي شوند اما جهت نگهداري از آنها در آكواريوم هاي خانگي بايد غذاهاي متنوعي در وعده هاي زياد در اختيارشان قرار داد.