اگر بخواهیم آکواریومی شبیه محیط طبیعی بی مهرگان و پلانکتون خوار ها داشته باشیم، باید طیف کاملی از منابع غذایی مورد نیاز را برای موجودات آکواریوم خود فراهم کنیم. در اقیانوس، مرجان ها و دیگر موجودات آبی غذای خود را از منابع مختلفی به دست می آورند و غذایشان در واقع هر چیزی است که به سمتشان بیاید و درون دهانک هایشان جا شود. محصولات غذایی کنت مارین انواع لازم پلانکتون، زوپلانکتون، چربی دریایی، اسپیرولینا و کلپ را برای بهبود سلامت، رشد و رنگ موجودات ارائه می دهند.

غذادهی هدفمند به تک تک موجودات آکواریوم موثر ترین شیوه برای آن است که مطمئن شویم غذایی که می دهیم به جانور مورد نظر می رسد و به فیلتر یا اسکیمر نمی رود. شما می توانید با استفاده از سرنگ های بلند کنت مارین به راحتی این کار را انجام دهید.

 


ضد استرس
فیتومکس
میکرو ورت