پروانه ماهیان

شاید حیرت آورترین و مرموزترین ماهیان زینتی دریایی پروانه ماهیان می باشند. پروانه ماهیان در سراسر دنیا در نواحی استوایی (آبهای گرمسیری) و در جزایر مرجانی و نزدیک سواحل یافت می شوند. اندازه آنها بین 7/5 تا 30 سانتی متر است. اگر دارای یک آکواریوم بزرگ با فیلتراسیون مناسب باشید این امکان را خواهید یافت تا تعداد قابل ملاحظه ای از پروانه ماهیان را درکنار هم نگهداری کنید.