کمپانی آلمانی کورالن زاکت توانسته است در طول بیش از 20 سال فعالیت در زمینه ی محصولات آکواریومی اعتباری جهانی در میان آکواریوم داران به دست بیاورد. این اعتبار حاصل دقتی وسواس گونه در تمامی مراحل آزمایش و تولید محصولات بوده است. هر محصول قبل از ارائه به بازار تست های فراوان و وقت گیری را از سر می گذراند تا از کیفیت و صحت عملکرد محصول اطمینان حاصل شود.

در این میان، مکلمل های غذایی و مواد معدنی بخش قابل توجهی از محصولات کورالن زاکت را تشکیل می دهند. این محصولات همگی با هدف ساده سازی نگهداری از مرجان ها طراحی شده اند و هر کدام بخشی از نیاز مرجان ها را برطرف می کنند. دستورالعمل های کوتاه و کارآمد در صفحه ی هر محصول وجود دارد که شما می توانید با پیروی از آن ها به سادگی از این محصولات استفاده کنید.