تستر های هانا، پلی میان کیت های ساده ی آزمایش و تجهیزات پیشرفته و تخصصی ایجاد کرده اند. در حالی که کیت های ساده ی آزمایشگاهی دقت چندانی ندارند و تجهیزات تخصصی ممکن است صد ها دلار هزینه داشته باشند، تستر های هانا ضمن ارائه ی دقتی بالا، قیمت مناسبی دارند. سادگی کاربرد را هم باید به مزایای این تستر ها اضافه کرد، چرا که دوست داران آکواریوم با هر سطحی از دانش آکواریوم می توانند با پیروی از دستورالعمل ها، این تست ها را انجام دهند.