آن چه باید در مورد سیستم زئوویت بدانید
آن چه باید در مورد سیستم زئوویت بدانید

- مرجان ها، به خصوص مرجان های سخت سیستم های ULNS را بسیار دوست دارند. در این متد رنگ و بیرون آمدن پلیپ ها نسب به باقی متد ها بی رقیب است.

- تعویض آب هم چنان در این سیستم ضروری است. اما فقط هفته ای 5 تا 10 درصد از حجم آب برای برگرداندن عناصر حذف شده به آب تعویض می شود.

- این سیستم باعث رشد بیشتر مرجان ها و سلامتی آن ها می گردد و در زمان جا افتادن، یک سیستم فوق پایدار به شما می دهد.

- استفاده نشدن از مدیای فسفات گیر در سیستم و صرفه جویی در هزینه ها

- استفاده نشدن از رفرجیوم

- در سیستم زئوویت، رآکتور زئولیت بعد از اسکیمر قرار می گیرد.

- در روز دو بار دسته ی رآکتور بالا پایین می شود (در صورت مسافرت و قادر نبودن به زدن محلول ها و تکان دادن رآکتور مشکلی برای سیستم به وجود نمی آید و بعد از برگشتن به صورت قبل می توان ادامه داد).

- سیستم زئوویت یک سیستم ULNS است و برای دست یابی به این شرایط این سیستم احتیاج به زمان دارد. استفاده از محلول های شرکت Zeovit در این متد ضروری است و نمی توان محلول دیگری را جایگزین کرد.

- نسبت جریان واترپمپ رآکتور به لیتراژ آب به این صورت است که به ازای هر یک لیتر آب تانک به یک لیتر جریان واترپمپ نیاز است. به عنوان مثال برای تانک 400 لیتری به واترپمپ 400 لیتر بر ساعت برای رآکتور نیاز دارید. در زمان تغییر متد 3 تا 5 هفته ی اول رآکتور به صورتی تناوبی 3 ساعت روشن و سه ساعت خاموش می شود. در زمان خاموش شدن رآکتور نباید مدیاها با هوا تماس پیدا کنند. به دلیل پایین آمدن سطح آب رآکتور این به این معنی است که رآکتور در خانه ای از سامپ قرار گیرد که سطح آب بالا پایین نشود. برای روشن خاموش کردن رآکتور در چند هفته ی اول می توان از تایمر های آنالوگ استفاده کرد.

- بعد از به اتمام رسیدن سیکل 14 روزه و اضافه کردن محلول ها طبق مقاله ی "راه اندازی سیستم زئوویت"، محلول ها را طبق جدول راهنمای انتخاب و ترکیب محصولات کورالن زاکت اضافه می کنیم.

- سیستم زئوویت و محلول های آن به شدت قوی می باشد پس در محاسبه لیتراژ آب تانک و مدیای داخل رآکتور و اضافه کردن محلول ها بسیار دقت شود. در غیر این صورت به سیستم شوک وارد می شود. این شوک ناشی از پایین آمدن سریع نیترات و فسفات است.

- در زئوویت پیشنهاد می شود هر تغییر کوچک اعم از شوری، کی اچ، کلسیم و غیره طی چند روز تا چند هفته و به آرامی انجام شود.

- زمان اولین تعویض مدیای زئولیت در بار اول 4 هفته و بعد از آن 6 تا 8 هفته بستگی به بایولود تانک دارد.

- نزدیک کردن پارامتر هایی مانند KH، Cal، Mg و شوری به آب دریا در بهبود و رشد مرجان ها در این متد ضروری است. برای مثال:

KH: 6.5 – 7.5

Cal: 380 – 420

Mg: 1280 – 1350

SG: 0.26 – 0.27

- استفاده از اسکیمر مناسب با لیتراژ آب آکواریوم و نه بیش از حد بزرگ در این سیستم ضروری است.

- پتاسیم در این متد یک عنصر حیاتی است. این پارامتر حتما باید بین 380 تا 400 ثابت باشد.

- زئوویت بهترین متد دنیا برای تانک های ULNS به حساب می آید. صرف نظر از هزینه ی محلول های آن که حداقل هر بطری آن را برای تانک های 400 لیتری تا 2 سال می توان مصرف کرد، این متد به شما امکان نگهداری از تمام گونه های مرجانی را در بهترین شرایط و رنگ می دهد.

نظر شما؟